Gratis vleeswijzer '

Nu is er naast de Viswijzer ook een gratis Vleeswijzer. De Vleeswijzer maakt duidelijk hoe goed verschillende soorten vlees scoren op het gebied van dierenwelzijn.